Hạt tiêu Bình Phước (500gr)

100,000 VNĐ 75,000 VNĐ

Hạt tiêu Bình Phước được thu hoạch và sơ chế thủ công tại nhà.

✅Hạt tiêu sạch có vị cay

✅ Được hái chính trên cây

✅ Được Farm Store thu hoạch, phơi sàng hoàn toàn thủ coog bằng tay. Đảm bảo tiêu không qua một loại hóa chất nào để bảo quản.